[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
8402 คน
สถิติปีนี้
67257 คน
สถิติทั้งหมด
296451 คน
(Show/hide IP)

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
26 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.2 ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเฉพาะปวส.2 ทวิภาคี)
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.2 ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเฉพาะปวส.2 ทวิภาคี)

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2)
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2)

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้รับโล่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้รับโล่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักศึกษาปวส.เทียบโอนความรู้ประสบการณ์ รุ่นที่ 22 , 23 , 24 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักศึกษาปวส.เทียบโอนความรู้ประสบการณ์ รุ่นที่ 22 , 23 , 24 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายกาลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปวส. 1-2 (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายกาลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปวส. 1-2  (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนักศึกษา ปวช. 1 , 2 , 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนักศึกษา ปวช. 1 , 2 , 3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 120/1 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 120/1  ประจำปีการศึกษา 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560
แนวทางปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 25-29  กันยายน  2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการประเมินแรกเข้าผู้สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 24
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการประเมินแรกเข้าผู้สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 24

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม "ตอบปัญหาทางวิชาการ" ประจำปี 2560
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม "ตอบปัญหาทางวิชาการ" ประจำปี 2560  วันที่ 7  กันยายน  2560 เวลา 13.00 - 15.30 น.  ณ  หอประชุมสองทะเล  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อแม่ฯ
เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อแม่  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช  รัชกาลที่ 9  ในวันพฤหัสบดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขอเชิญนักเรียน  นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้แระลประสบการณ์งานอาชีพ
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้แระลประสบการณ์งานอาชีพ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนในเข้าร่วมโครงการฝีมือชนคนอาชีวะ
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนในเข้าร่วมโครงการฝีมือชนคนอาชีวะ  ระหว่างวันที่ 3.21  กรกฎาคม  2560  ณ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพ และอื่น ๆ
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพ และอื่น ๆ
วันที่ 29  มิถุนายน 2560  ระหว่างเวลา 12.30 - 17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อำเภอหาด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน  2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26  มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก (สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  วันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน  2560  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมสองทะเล  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 119/2
แผนการรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  รุ่นที่ 119/2  รับสมัครตั้งแต่ 19 มิถุนายน  - 28  กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 6 มิถุนายน  2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0