[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
209 คน
สถิติเดือนนี้
7274 คน
สถิติปีนี้
84062 คน
สถิติทั้งหมด
313256 คน
(Show/hide IP)

  
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์  
 

เอกลักษณ์

                   บริการวิชาชีพ  สู่ชุมชน

อัตลักษณ์

                   เป็นคนดี  มีฝีมือ พอเพียง เลี้ยงชีพได้

                             เป็นคนดี    หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน มีความเป็น      ประชาธิปไตย มีจิตอาสาให้บริการสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
                             มีฝีมือ      หมายถึง    ผู้ที่มีความรู้ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสถาน  ประกอบการ และชุมชน หรือองค์กรภายนอก


จุดเน้น

                   จัดการศึกษาวิชาชีพ  ตามความต้องการของชุมชน

จุดเด่น

               บริการวิชาชีพที่หลากหลาย

สีประจำวิทยาลัย

              เหลือง , แดง
              สีเหลือง  หมายถึง  การมีความรู้ที่ควบคู่กับการมีคุณธรรม  ที่นักเรียน  นักศึกษาต้องตระหนักและนำไปใช้
                                       
ในชีวิตประจำวัน
              สีแดง     หมายถึง  ความอดทน  อดกลั้น  ตั้งใจในการทำงานมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

               ประดู่  ไม้ประดู่  เป็นไม้มงคล  คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่  เพราะประดู่  คือความพร้อมความร่วมมือร่วมใจ  สามัคคี  มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เปรียบเทียบได้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกท่านได้ร่วมมือกันผลิตผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0