[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
209 คน
สถิติเดือนนี้
7274 คน
สถิติปีนี้
84062 คน
สถิติทั้งหมด
313256 คน
(Show/hide IP)

  
เอกสาร/แบบฟอร์ม  
 

 
รายการ เอกสาร/แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
 รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ประกอบการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
 ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
 แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพ SAR ระดับบุคคล ปี ๒๕๕๕
SAR ระดับบุคคล ปี ๒๕๕๔
 แบบฟอร์มงานวิจัย ฟอร์มวิจัยครู ปวช
ฟอร์มวิจัยครูระยะสั้น
 แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ โครงการสอนปวช.
โครงการสอนระยะสั้น
แบบฟอร์มงานวัดผลฯ
แบบฟอร์มระบบเทียบโอน
แผนการสอนปวช.
แผนการสอนระยะสั้น
แบบฟอร์มงานทะเบียน คำร้องขอเพิ่มและถอนรายวิชา
คำร้องขอสอบแก้ตัว/สอบทดแทน
คำร้องขอลาพักการเล่าเรียน
คำร้องขอกลับเข้าเรียน
คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอลาออก
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอวุฒิการศึกษา
คำร้องขออนุญาตไปเรียนสถานศึกษาอื่น
คำร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อ
คำร้องขอย้ายไปศึกษาต่อที่อื่น
คำร้องโอนผลการเรียน
ใบรับรองเวลาเรียน
 แบบฟอร์มงานบุคลากร  แบบรายงานปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0