[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
209 คน
สถิติเดือนนี้
7274 คน
สถิติปีนี้
84062 คน
สถิติทั้งหมด
313256 คน
(Show/hide IP)

แผนผังหน่วยงาน
เธฅเธนเธเธˆเน‰เธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเธˆเธณ
Click เพื่อดูประวัติ
นายกิจจา ปุนทะมุณี
พนักงานสถานที่
Click เพื่อดูประวัติ
นายอรุณ บุญนา
ผู้ดูแลหมวดสถานที่
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจิราวรรณ์ วรรณธนัง
ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกัลยา มะหะหมัด
ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสิปปภาส นิลพานิช
ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นายเกรียงศักดิ์ สุภากาญจน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Click เพื่อดูประวัติ
นายประเสริฐ สิริจิราวัชร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Click เพื่อดูประวัติ
นายพิทักษ์ แก้วกระจ่าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย3
Click เพื่อดูประวัติ
นางนงเยาว์ เศรษฐพงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ธุรการงานพัสดุ
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0