[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
209 คน
สถิติเดือนนี้
7274 คน
สถิติปีนี้
84062 คน
สถิติทั้งหมด
313256 คน
(Show/hide IP)

แผนผังหน่วยงาน
เธ„เธฃเธนเธˆเน‰เธฒเธ‡เธชเธญเธ™เธฃเธฒเธขเน€เธ”เธทเธญเธ™
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสลิลพรรณ ดำฤทธิ์
ครูจ้างสอน
ครูผู้สอนสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Click เพื่อดูประวัติ
นายกฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว
ครูจ้างสอน
ธุรการงานประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, งานสื่อการเรียนการสอน
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุไลมาน สอรี
ครูจ้างสอน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นายปรเมษฐ์ เอียดยอด
ครูจ้างสอน
Click เพื่อดูประวัติ
นายสันทัสน์ จันทรัตน์
ครูจ้างสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์, งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
Click เพื่อดูประวัติ
นายณรงค์ศักดิ์ งามวรรณากร
ครูจ้างสอน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกรรณิการ์ อภิพงศ์วัฒนกุล
ครูจ้างสอน
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
Click เพื่อดูประวัติ
นายรัตนพล ศรีปานรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูสอนสาขางานไฟฟ้ากำลัง
Click เพื่อดูประวัติ
นายนวัตกรณ์ แซ่จิว
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูสอนสาขางานยานยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายอับดุลกอเดร์ มิงสาแล
ครูจ้างสอน
ครูผู้สอนสาขางานยานยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายปาณชัย จันสุรีวงศ์
ครูจ้างสอน
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0