[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
209 คน
สถิติเดือนนี้
7274 คน
สถิติปีนี้
84062 คน
สถิติทั้งหมด
313256 คน
(Show/hide IP)

แผนผังหน่วยงาน
เน€เธˆเน‰เธฒเธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ
Click เพื่อดูประวัติ
นางชภาดา ยานะวิมุติ
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นางธนัญญาณ์ สิริจิราวัชร์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววรรณา หมุดเส็ม
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอรัญญา กันยา
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด, ธุรการงานสื่อการเรียนการสอน
Click เพื่อดูประวัติ
นางวรลักษณ์ แก้วเล็ก
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click เพื่อดูประวัติ
นางกันต์กวี กังแฮ
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจุฑาทิพย์ กราปัญจะ
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์วงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันฯ , งานนวัตกรรมฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกฤษณา ขุนไกร
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งานความร่วมมือ, ธุรการฝ่ายแผนงานฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางวรัญญา ธรรมาภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ,เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวชุติมนต์ เส้งกิ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าาที่ธุรการงานบริหารทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพัชราวดี สำเภาสงฆ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวฯ , งานโครงการพิเศษฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวขนิษฐา รัตนาคม
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกชพรรณ ยอดแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการบัญชี
Click เพื่อดูประวัติ
นางรัตนา สุขสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน
Click เพื่อดูประวัติ
นางธนพร เจริญสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
คนงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางดวงเดือน เดชกุมพล
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นายพลวัฒน์ เกื้อขำ
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานครูที่ปรึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุรชัย เมฆซ้อน
ลูกจ้างชั่วคราว
ยาม
Click เพื่อดูประวัติ
นายอดุลย์ สะกระวี
ลูกจ้างชั่วคราว
คนงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกันต์ธนินท์ ปัจฉิมศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสังข์เกียรติ สุขเกษม
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์
Click เพื่อดูประวัติ
นายวรากร ดาวชูชีพ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานขับรถวิทยาลัยฯ
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0