[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
209 คน
สถิติเดือนนี้
7274 คน
สถิติปีนี้
84062 คน
สถิติทั้งหมด
313256 คน
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : อุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้า

เจ้าของผลงาน : นายภิรมย์ นาคสีทอง , นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ และนายรัตนพล ศรีปานรอด
จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 174    จำนวนดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

อุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้า
บทคัดย่อ

 การศึกษาออกแบบและสร้างอุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้า 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการแสดงผลของอุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้า  ที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเทียบเครื่องเพาเวอร์มิเตอร์ อนาลิซิส (Power Meter Analysis )            3. เปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้ากับใบเสร็จค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          ศึกษาประสิทธิภาพการแสดงผลของอุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้า  ที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเทียบกับเครื่องเพาเวอร์มิเตอร์ อนาลิซิด(PowerMeter Analysis )จากผลการทดลองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบรวมกำลังวัตต์ทั้งหมด 3.45 Watt แต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประเภทให้ความร้อน จึงมีการตัดต่อการใช้งานตลอดเวลา จึงใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 2.5 KW ได้ทำการทดสอบเป็นจำนวน 10 ครั้ง โดยทดสอบครั้งละ 1 KWH  ได้ผลการทดสอบอุปกรณ์เช็คค่าพลังงานไฟฟ้าดังนี้ ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย = 0.05 ค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์เฉลี่ย %Error= 4.76ค่าความถูกต้องหรือค่าความแม่นยำ  %Acc = 95.24% ค่าความเที่ยงตรงเฉลี่ย Precision  = 0.98 จากค่าที่ได้ทำการทดลองและเก็บผลสรุปได้ว่าอุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้ามีความแม่นยำในระดับสูง

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ปีการศึกษา 2559 11 / ก.ย. / 2560
      อุปกรณ์แสดงผลค่าไฟฟ้า 3 / ก.ค. / 2560
      รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 3 / พ.ค. / 2560
      รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ปีการศึกษา 2559 7 / เม.ย. / 2560
      รายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 14 / มี.ค. / 2560


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0