[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
206 คน
สถิติเดือนนี้
7271 คน
สถิติปีนี้
84059 คน
สถิติทั้งหมด
313253 คน
(Show/hide IP)

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 120/2
แผนการรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  รุ่นที่ 120/2

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบรางวัลแด่วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินกิจกรรม "การเพิ่มปริมาณผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบรางวัลแด่วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินกิจกรรม "การเพิ่มปริมาณผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการผ่อนผันการรับราชการทหาร
ประกาศการผ่อนผันการรับราชการทหาร  ขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการรับราชการทหารปี 2560  ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้ ส่งที่ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22  ธันวาคม  2560  เท่านั้น

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพและอื่น ๆ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพและอื่น ๆ  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 17.30 น.  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560  วันที่ 2 พฤศจิกายน  2560  เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทยฯ
เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่
1.  การทำของชำร่วยในพิธีต่าง ๆ 
2.  การทำคุกกี้
3.  การยกระดับฝีมือด้านการประกอบอาหารไทยสู่ครัวโลก
4.  ภาษาต่
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
28 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.2 ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเฉพาะปวส.2 ทวิภาคี)
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.2 ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเฉพาะปวส.2 ทวิภาคี)

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
25 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2)
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2)

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้รับโล่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้รับโล่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักศึกษาปวส.เทียบโอนความรู้ประสบการณ์ รุ่นที่ 22 , 23 , 24 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักศึกษาปวส.เทียบโอนความรู้ประสบการณ์ รุ่นที่ 22 , 23 , 24 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายกาลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปวส. 1-2 (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายกาลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปวส. 1-2  (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนักศึกษา ปวช. 1 , 2 , 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนักศึกษา ปวช. 1 , 2 , 3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 120/1 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 120/1  ประจำปีการศึกษา 2560

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560
แนวทางปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 25-29  กันยายน  2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการประเมินแรกเข้าผู้สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 24
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการประเมินแรกเข้าผู้สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 24

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม "ตอบปัญหาทางวิชาการ" ประจำปี 2560
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม "ตอบปัญหาทางวิชาการ" ประจำปี 2560  วันที่ 7  กันยายน  2560 เวลา 13.00 - 15.30 น.  ณ  หอประชุมสองทะเล  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อแม่ฯ
เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อแม่  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช  รัชกาลที่ 9  ในวันพฤหัสบดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0