[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
137 คน
สถิติเดือนนี้
4200 คน
สถิติปีนี้
89932 คน
สถิติทั้งหมด
319126 คน
(Show/hide IP)

  
แผนการปฏิบัติงาน  
 

แผนการปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๖

๑. อบรมครูฝึกในสถานประกอบการด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและด้านเทคนิคการสอนงาน ณ  ห้องประชุมชลาทัศน์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
๒.  ฝึกอบรมทักษะขั้นพื้นฐาน สาขางานยานยนต์  และสาขางานตัวถังและสีรถยนต์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีชั้นปีที่ ๒ ก่อนเข้าสถานประกอบการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓.  จัดประชุมสถานประกอบการเพื่อจัดนักเรียนเข้าฝึกทักษะวิชาชีพในสถานภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๖
๔.  จัดประชุมสัมมนา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๒, ๓, ปวส.๒ ก่อนการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ    
๕. จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีชั้นปีที่ ๑ ร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนเข้าฝึกอาชีพ  ในสถานประกอบการ
๖.  จัดประชุมครูนิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๗.  จัดกิจกรรมพบปะนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ทวิภาคี  (ทุกวันพฤหัสเวลา ๑๔๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
๘.  ประชุมร่วมกับสถานประกอบการในสังกัดสมาคมผู้ประกอบการยานยนต์ (ทุกวันศุกร์ที่ ๒ และศุกร์ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.)
๙.  ประชุมผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการเพื่อติดตามผลการเรียน

ครั้งที่  ๑
ครั้งที่  ๒

๑๐.  ประชุมครูฝึกในสถานประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผล
๑๑.  ครูนิเทศส่งผลการประเมินรายงานต่องานทวิภาคี / ฝ่ายวิชาการ
๑๒.  ประเมินผลและส่งผลการประเมินประจำภาคเรียน
 


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0