[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
60 คน
สถิติเดือนนี้
5066 คน
สถิติปีนี้
27844 คน
สถิติทั้งหมด
179769 คน
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามทัศนะของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เจ้าของผลงาน : จำรูญ วงศ์กระจ่าง, อรอุมา จันทร์ทอง
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 7010    จำนวนดาวน์โหลด : 4473 ครั้ง
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 11 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

 

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการวิจัย การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ของผู้เรียน รหัสวิชา 1403-0049 วิชาการจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย โดยใช้โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในและนอกสถานศึกษา 12 / พ.ค. / 2559
      รายงานการวิจัย ประเมินการใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาการตัดเย็บกระเป๋าสมัยนิยม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 18 / เม.ย. / 2559
      รายงานการวิจัย ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน รายวิชา พฤติกรรมองค์การ 18 / มี.ค. / 2559
      รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 7 / มี.ค. / 2559
      รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558 2 / มี.ค. / 2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0