ข้อมูลสถานศึกษา

เอกสารเผยแพร่

>  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของนักเรียน

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

001929
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
160
230
617
0
1929
0
1929

Your IP: 54.163.42.154
2018-12-12 16:49

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ขอเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การแข่งขันเพื่อเป็นอันดับหนึ่งวัยรุ่น dancercise ชิงแชมป์ประเทศไทย 2019 (สนใจติดต่องานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาฯ)
Written on 22/11/2561, 06:55 by dee
2018-11-22-06-55-01ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและเพศ  ดังนี้ ตารางที่1 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
Written on 22/11/2561, 06:49 by dee
2018-11-22-06-49-40ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
Written on 22/11/2561, 06:55 by dee
2018-11-22-06-55-01ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและเพศ  ดังนี้ ตารางที่1 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
Written on 22/11/2561, 06:49 by dee
2018-11-22-06-49-40ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
Written on 22/11/2561, 06:55 by dee
2018-11-22-06-55-01ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและเพศ  ดังนี้ ตารางที่1 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
Written on 22/11/2561, 06:49 by dee
2018-11-22-06-49-40ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
Written on 22/11/2561, 06:55 by dee
2018-11-22-06-55-01ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและเพศ  ดังนี้ ตารางที่1 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
Written on 22/11/2561, 06:49 by dee
2018-11-22-06-49-40ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและเพศ  ดังนี้

ตารางที่1 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ปีการศึกษา  2561

 

 

            *********** กำลังปรับปรุง *************  

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074