ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

100511
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
389
1560
96521
10642
20282
100511

Your IP: 3.95.63.218
2019-04-25 00:02

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติความเป็นม

                วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  เดิมชื่อ  หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2511  ณ  จังหวัดสตูล  โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล

          วันที่ 14 กรกฎาคม   พ.ศ. 2513  ได้ย้ายหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15  จากจังหวัดสตูลมาเปิดสอนที่จังหวัดสงขลา  โดยทำการเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่อาคารกองร้อยรักษาดินแดน  ถนนวิเชียรชม  ซึ่งอยู่ด้านหน้า  กองกำกับการตำรวจภูธร

          ปี พ.ศ.2514  โรงเรียนการช่างสงขลาได้ย้ายไปตั้งที่ อำเภอหาดใหญ่  จึงได้ย้ายจากที่อาคารกองร้อยรักษาดินแดนมาตั้งที่โรงเรียนการช่างสงขลาเก่า  เลขที่  11  ถนนวิเชียรชม  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  เป็นที่ดินของกรมการศาสนาและที่ราชพัสดุ  มีพื้นที่  8  ไร่  1  งาน  92  ตารางวา

          ปี พ.ศ.2515  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศยกวิทยฐานะจากหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  เป็นโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  2515

          ปี พ.ศ.2534  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกวิทยฐานะจากโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา   เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2534

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074