ข้อมูลสถานศึกษา

เอกสารเผยแพร่

>  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของนักเรียน

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

001944
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
175
230
632
0
1944
0
1944

Your IP: 54.163.42.154
2018-12-12 17:47

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)

แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปวช.๓ และ ปวส.๒

ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ภาพเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074