ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสุ่การประเมินศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ซึ่งเป็นตัวแทนเเต่ละสาขางาน  

 

 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
ซื่งโดยมีวัตฤประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ความรู้เรองการถอดบทเรยนตามหลกปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูบุคลากร นักเรียนนักศึกษา
๒. เพื่อไหนกเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พีงประสงค์ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
๓. เพื่อนำความรู้ไปใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในากรดาเนินชาต
๔. เพือเตรียมความพร้อมรับการติดตามศูนย์การเรียนร้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงของสถานศึกษา

ในการนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

- ครูมาลินี มุณีกุล

- ครูศิรินันท์ เอียดเหลือ

- ครูพรหมพสร จันทร์ทอง 

 

ภาพเพิ่มเติม

 

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 


 

 

จำนวนผู้เข้าชม

064795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
361
5806
51641
21455
32221
64795

Your IP: 3.80.60.248
2019-02-24 04:51

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074