ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

100500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
379
511
1549
96521
10631
20282
100500

Your IP: 3.95.63.218
2019-04-24 23:50

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสุ่การประเมินศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ซึ่งเป็นตัวแทนเเต่ละสาขางาน  

 

 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
ซื่งโดยมีวัตฤประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ความรู้เรองการถอดบทเรยนตามหลกปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูบุคลากร นักเรียนนักศึกษา
๒. เพื่อไหนกเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พีงประสงค์ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
๓. เพื่อนำความรู้ไปใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในากรดาเนินชาต
๔. เพือเตรียมความพร้อมรับการติดตามศูนย์การเรียนร้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงของสถานศึกษา

ในการนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

- ครูมาลินี มุณีกุล

- ครูศิรินันท์ เอียดเหลือ

- ครูพรหมพสร จันทร์ทอง 

 

ภาพเพิ่มเติม

 

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074