ข้อมูลสถานศึกษา

เอกสารเผยแพร่

>  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของนักเรียน

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

001942
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
173
230
630
0
1942
0
1942

Your IP: 54.163.42.154
2018-12-12 17:33

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามารับทุนการศึกษา

ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

- ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง - 
**** พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย ^_^

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074