ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

086452
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
725
206
931
80803
16865
26247
86452

Your IP: 34.229.97.16
2019-03-25 16:39

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ขอแสดงความยินดีกับ "ครูสุดใจ ฉายบ้านใหม่" “ครูพี่เลี้ยงดีเด่น” 1 ใน 3 คน สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ ที่ มทร.ศรีวิชัย ส่งนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอน

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดงานวันครู ครั้งที่ 8

"คุณค่าของครู" The Values of Teachers

วันที่ 16 มกราคม 2562 

ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต

เพื่อระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์

โดยมี....
- พิธีสวดคำฉันท์ระลึกพระคถณบูรพาจารย์ 
- กล่าวคำปฏิญาณ /พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรแด่ครูดีเด่น /ครูพี่เลี้ยง/ครูดีเด่นต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม
- พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- พิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาการประกวดการเขียนเรียงความ
- พิธีประดับอิทรธนู แก่ครูใหม่
- พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสนอกประจำการ
และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณค่าของครู" โดยพ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

 

 


 

ในการนี้ตัวแทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดย นายวิเชฐ  ส่องเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ  รับเกียรติบัตรสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ซึ่งวอทยาลัยสารพัดช่างสงขลามีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ประจำสาขางานเทคนิคพิื้นฐาน  สาขางานโครงสร้าง  สาขางานไฟฟ้า  และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

 

นายสุดใจฉาย  บ้านใหม่ ครูประจำสาขางานเทคนิคพิื้นฐาน
ได้รับรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่น ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 

  

  

 

 

 

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074