ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

086414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
687
206
893
80803
16827
26247
86414

Your IP: 34.229.97.16
2019-03-25 15:46

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒

ประกาศ....การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยพร้อมเพียงกัน

...สอบทฤษฎี...
-หลักสูตร ปวช.๓,ปวส.๒ ระบบปกติและทวิภาคี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ อาคารเรียน ๒,๔ และอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม

-หลักสูตร ปวส.๒ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ 

...สอบปฏิบัติ...
-ในหว่างวันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องสาขาที่เรียน

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074