ระบบสมัครเรียนออนไลน์ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯสมาชิก อศจ สงขลา

ประกาศหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

**************************************

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระบบและทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสงขลาจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบสมทบ

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม

559939
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
436
201
637
556439
5589
11955
559939

Your IP: 44.200.174.97
2022-05-16 17:57

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074