ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
สมาชิก อศจ สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม

703766
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
214
864
701338
296
9717
703766

Your IP: 3.235.25.27
2023-02-02 07:36

ประกาศหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

**************************************

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระบบและทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสงขลาจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบสมทบ

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074