ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้
Written on 18/01/2562, 14:43 by dee
2019-01-18-14-43-40วันนี้ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการวรรณา โกสิยาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” ณ หอประชุมเปรม 100ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ...
Written on 18/01/2562, 14:01 by dee
30  วันนี้ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้นำคณะครูและนักเรียน นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จากแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคใต้)...
Written on 16/01/2562, 10:34 by e23km
2562-the-values-of-teachers    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู" The Values of Teachers วันที่ 16 มกราคม 2562  ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต เพื่อระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์...
Written on 10/01/2562, 04:15 by e23km
2019-01-10-04-15-21 กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ....
Written on 09/01/2562, 09:23 by dee
pabukอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาพร้อมเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" PABUK ณ...
Written on 18/01/2562, 14:01 by dee
30  วันนี้ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้นำคณะครูและนักเรียน นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จากแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคใต้)...
Written on 10/01/2562, 04:15 by e23km
2019-01-10-04-15-21 กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ....
Written on 09/01/2562, 09:23 by dee
pabukอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาพร้อมเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" PABUK ณ...
Written on 24/12/2561, 15:39 by e23km
5k-dream-run-2-000 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม “5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” จำนวนกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี...
Written on 24/12/2561, 15:37 by dee
2018-12-24-15-37-48โครงการป้องกันและแก้ปัญหา "โรคเอดส์" วันนี้ (๒๐ พ.ย.๖๑) วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหา "โรคเอดส์" กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา...
Written on 03/12/2561, 07:37 by e23km
2-2561ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามารับทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง - **** พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย...
Written on 29/11/2561, 10:41 by e23km
2018-11-29-10-41-04  พิธีเปิด   "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี                 วานนี้ (29 พ.ย.61) นางวรรณาโกสิยาภาณ์...
Written on 29/11/2561, 10:25 by e23km
2018-11-29-10-25-23ศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสุ่การประเมินศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ...
Written on 27/11/2561, 09:44 by littlewut
2018-11-27-09-44-00วันนี้(๒๗ พ.ย. ๖๑)วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
Written on 27/11/2561, 05:08 by littlewut
2018-11-27-05-08-37แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์...
Written on 27/11/2561, 03:59 by littlewut
2018-11-27-03-59-46วันนี้(๒๕พ.ย.๒๕๖๑) นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา...
Written on 27/11/2561, 03:56 by littlewut
2018-11-27-03-56-00วันนี้(๒๒พ.ย.๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ วรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสือบสานประเพณีลอยกระทง...
Written on 27/11/2561, 03:46 by littlewut
2018-11-27-03-46-28วันนี้ (๑๕ พ.ย. ๖๑) วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ...
Written on 27/11/2561, 03:37 by littlewut
2018-11-27-03-37-40วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมบริจากโลหิต วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ตั้งเเต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ...
Written on 18/01/2562, 14:43 by dee
2019-01-18-14-43-40วันนี้ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการวรรณา โกสิยาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” ณ หอประชุมเปรม 100ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ...
Written on 16/01/2562, 10:34 by e23km
2562-the-values-of-teachers    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู" The Values of Teachers วันที่ 16 มกราคม 2562  ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต เพื่อระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์...
Written on 28/12/2561, 07:22 by dee
2018-12-28-07-22-19กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานประดู่...
Written on 24/12/2561, 15:25 by dee
2018-12-24-15-25-40โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารประจำทางและคนขับช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ...
Written on 27/11/2561, 04:09 by littlewut
t-tepการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะนักศึกษาโครงการ T-TEP ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน ช่างยนต์...
Written on 27/11/2561, 04:03 by littlewut
2018-11-27-04-03-56การติดตามและสัมภาษณ์การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดย สน....
Written on 21/01/2562, 02:43 by dee
v-cop ขั้นตอน และวิธีการกรอกข้อมูล v-cop  1.สาธิตการเข้าใช้งาน >>> คลิก 2.ขั้นตอน และวิธีการ >>> คลิก 3.กรอกข้อมูล v-cop >>>...
Written on 25/12/2561, 13:45 by dee
2018-12-25-13-45-12 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสตรประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ทวิภาคี สมทบ     รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก     -...
Written on 21/12/2561, 08:56 by dee
2018-12-21-08-58-20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ประปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์
Written on 21/12/2561, 08:39 by dee
v-netประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ประปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

030843
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1675
1776
3611
22324
19724
11119
30843

Your IP: 3.84.186.122
2019-01-22 08:58

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074