ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

สมาชิก อศจ สงขลา

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)

-----------------------------------------------------------------

ตามที่สำนักนโบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำหรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งงบประมาณในรายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน กำหนดให้วิทยาลัยฯจ่ายไปยังผู้เรียนเป็นรายหัวตามอัตราและวงเงินที่ได้รับจัดสรร นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ
Facebook Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม

505466
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
960
652
2832
498015
14297
14805
505466

Your IP: 54.173.214.227
2022-01-26 15:20

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074