ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
สมาชิก อศจ สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม

686480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
373
218
2271
682383
1125
9559
686480

Your IP: 18.232.56.9
2022-12-04 22:58

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)

-----------------------------------------------------------------

ตามที่สำนักนโบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำหรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งงบประมาณในรายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน กำหนดให้วิทยาลัยฯจ่ายไปยังผู้เรียนเป็นรายหัวตามอัตราและวงเงินที่ได้รับจัดสรร นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074