ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

100504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
383
511
1553
96521
10635
20282
100504

Your IP: 3.95.63.218
2019-04-24 23:50

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้
Written on 04/04/2562, 04:49 by dee
2019-04-04-04-49-28โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาตระหนักเห็นถึงคุณค่าถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่นพื้นบ้าน ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน...
Written on 02/04/2562, 14:54 by dee
2019-04-02-14-54-09พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง...
Written on 02/04/2562, 14:33 by dee
2019-04-02-14-33-35การอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติเกณพ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทศักราช 2562...
Written on 02/04/2562, 14:25 by dee
2019-04-02-14-25-02การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า...
Written on 28/03/2562, 09:01 by dee
2561-2พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาและวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ...
Written on 11/03/2562, 04:15 by dee
2019-03-11-01-11-39โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมชลาทัศน์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ 8 มีนาคม 2562 >>>>>...
Written on 27/02/2562, 17:07 by e23km
2561วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 6  มีนาคม 2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562...
Written on 15/02/2562, 13:37 by dee
1-2561 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู วิยาลัยสารพัดช่างสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  โดย คุณครูละออศรี...
Written on 09/02/2562, 06:28 by dee
t-tep-student-skill-contestการแข่งขันทักษะนักศึกษาโครงการ (T-TEP : Student Skill Contest)  การแข่งขันด้านเทคนิค ช่างซ่อมตัวถังและช่างซ่อมสี ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสงขลา ประมวลภาพกิจกรรม ลงทะเบียน...
Written on 18/01/2562, 14:43 by dee
2019-01-18-14-43-40วันนี้ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการวรรณา โกสิยาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” ณ หอประชุมเปรม 100ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ...
Written on 18/01/2562, 14:01 by dee
30  วันนี้ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้นำคณะครูและนักเรียน นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จากแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคใต้)...
Written on 16/01/2562, 10:34 by e23km
2562-the-values-of-teachers    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู" The Values of Teachers วันที่ 16 มกราคม 2562  ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต เพื่อระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์...
Written on 10/01/2562, 04:15 by e23km
2019-01-10-04-15-21 กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ....
Written on 09/01/2562, 09:23 by dee
pabukอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาพร้อมเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" PABUK ณ...
Written on 28/12/2561, 07:22 by dee
2018-12-28-07-22-19กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานประดู่...
Written on 24/12/2561, 15:39 by e23km
5k-dream-run-2-000 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม “5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” จำนวนกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี...
Written on 24/12/2561, 15:37 by dee
2018-12-24-15-37-48โครงการป้องกันและแก้ปัญหา "โรคเอดส์" วันนี้ (๒๐ พ.ย.๖๑) วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหา "โรคเอดส์" กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา...
Written on 24/12/2561, 15:25 by dee
2018-12-24-15-25-40โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารประจำทางและคนขับช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ...
Written on 03/12/2561, 07:37 by e23km
2-2561ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามารับทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง - **** พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย...
Written on 29/11/2561, 10:41 by e23km
2018-11-29-10-41-04  พิธีเปิด   "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี                 วานนี้ (29 พ.ย.61) นางวรรณาโกสิยาภาณ์...
Written on 29/11/2561, 10:25 by e23km
2018-11-29-10-25-23ศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสุ่การประเมินศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ...
Written on 27/11/2561, 09:44 by littlewut
2018-11-27-09-44-00วันนี้(๒๗ พ.ย. ๖๑)วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
Written on 27/11/2561, 05:08 by littlewut
2018-11-27-05-08-37แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์...
Written on 27/11/2561, 04:09 by littlewut
t-tepการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะนักศึกษาโครงการ T-TEP ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน ช่างยนต์...
Written on 27/11/2561, 04:03 by littlewut
2018-11-27-04-03-56การติดตามและสัมภาษณ์การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดย สน....
Written on 27/11/2561, 03:59 by littlewut
2018-11-27-03-59-46วันนี้(๒๕พ.ย.๒๕๖๑) นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา...
Written on 27/11/2561, 03:56 by littlewut
2018-11-27-03-56-00วันนี้(๒๒พ.ย.๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ วรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสือบสานประเพณีลอยกระทง...
Written on 27/11/2561, 03:46 by littlewut
2018-11-27-03-46-28วันนี้ (๑๕ พ.ย. ๖๑) วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ...
Written on 27/11/2561, 03:37 by littlewut
2018-11-27-03-37-40วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมบริจากโลหิต วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ตั้งเเต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ...
Written on 28/03/2562, 09:01 by dee
2561-2พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาและวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ...
Written on 11/03/2562, 04:15 by dee
2019-03-11-01-11-39โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมชลาทัศน์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ 8 มีนาคม 2562 >>>>>...
Written on 27/02/2562, 17:07 by e23km
2561วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 6  มีนาคม 2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562...
Written on 09/02/2562, 06:28 by dee
t-tep-student-skill-contestการแข่งขันทักษะนักศึกษาโครงการ (T-TEP : Student Skill Contest)  การแข่งขันด้านเทคนิค ช่างซ่อมตัวถังและช่างซ่อมสี ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสงขลา ประมวลภาพกิจกรรม ลงทะเบียน...
Written on 18/01/2562, 14:01 by dee
30  วันนี้ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้นำคณะครูและนักเรียน นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จากแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคใต้)...
Written on 10/01/2562, 04:15 by e23km
2019-01-10-04-15-21 กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ....
Written on 09/01/2562, 09:23 by dee
pabukอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาพร้อมเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" PABUK ณ...
Written on 24/12/2561, 15:39 by e23km
5k-dream-run-2-000 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม “5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” จำนวนกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี...
Written on 24/12/2561, 15:37 by dee
2018-12-24-15-37-48โครงการป้องกันและแก้ปัญหา "โรคเอดส์" วันนี้ (๒๐ พ.ย.๖๑) วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหา "โรคเอดส์" กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา...
Written on 03/12/2561, 07:37 by e23km
2-2561ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามารับทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง - **** พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย...
Written on 29/11/2561, 10:41 by e23km
2018-11-29-10-41-04  พิธีเปิด   "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี                 วานนี้ (29 พ.ย.61) นางวรรณาโกสิยาภาณ์...
Written on 29/11/2561, 10:25 by e23km
2018-11-29-10-25-23ศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสุ่การประเมินศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ...
Written on 27/11/2561, 09:44 by littlewut
2018-11-27-09-44-00วันนี้(๒๗ พ.ย. ๖๑)วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
Written on 27/11/2561, 05:08 by littlewut
2018-11-27-05-08-37แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์...
Written on 27/11/2561, 03:59 by littlewut
2018-11-27-03-59-46วันนี้(๒๕พ.ย.๒๕๖๑) นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา...
Written on 27/11/2561, 03:56 by littlewut
2018-11-27-03-56-00วันนี้(๒๒พ.ย.๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ วรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสือบสานประเพณีลอยกระทง...
Written on 27/11/2561, 03:46 by littlewut
2018-11-27-03-46-28วันนี้ (๑๕ พ.ย. ๖๑) วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ...
Written on 27/11/2561, 03:37 by littlewut
2018-11-27-03-37-40วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมบริจากโลหิต วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ตั้งเเต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ...
Written on 04/04/2562, 04:49 by dee
2019-04-04-04-49-28โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาตระหนักเห็นถึงคุณค่าถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่นพื้นบ้าน ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน...
Written on 02/04/2562, 14:54 by dee
2019-04-02-14-54-09พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง...
Written on 02/04/2562, 14:33 by dee
2019-04-02-14-33-35การอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติเกณพ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทศักราช 2562...
Written on 02/04/2562, 14:25 by dee
2019-04-02-14-25-02การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า...
Written on 15/02/2562, 13:37 by dee
1-2561 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู วิยาลัยสารพัดช่างสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  โดย คุณครูละออศรี...
Written on 18/01/2562, 14:43 by dee
2019-01-18-14-43-40วันนี้ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการวรรณา โกสิยาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” ณ หอประชุมเปรม 100ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ...
Written on 16/01/2562, 10:34 by e23km
2562-the-values-of-teachers    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู" The Values of Teachers วันที่ 16 มกราคม 2562  ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต เพื่อระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์...
Written on 28/12/2561, 07:22 by dee
2018-12-28-07-22-19กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานประดู่...
Written on 24/12/2561, 15:25 by dee
2018-12-24-15-25-40โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารประจำทางและคนขับช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ...
Written on 27/11/2561, 04:09 by littlewut
t-tepการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะนักศึกษาโครงการ T-TEP ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน ช่างยนต์...
Written on 27/11/2561, 04:03 by littlewut
2018-11-27-04-03-56การติดตามและสัมภาษณ์การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดย สน....
Written on 17/04/2562, 04:50 by dee
2019-04-17-04-50-28ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  ( QR cord คลิปวีดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ ) ๑.เมื่อไหร่...ฉันจะหยุดร้องไห้ ๒....
Written on 21/02/2562, 09:01 by e23km
2561   ประกาศ   ผลการพิจราณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโรเบอร์โต้ รอคคา ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเทนาริส โกลบอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 17 ทุน  ระดับชั้น ปวช. ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 12 ทุน และ ปวส. ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 5...
Written on 14/02/2562, 06:15 by dee
2019-02-14-06-15-09ประกาศ....การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยพร้อมเพียงกัน ...สอบทฤษฎี...-หลักสูตร ปวช.๓,ปวส.๒ ระบบปกติและทวิภาคี วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๒,๔...
Written on 28/01/2562, 10:55 by littlewut
2019-01-28-10-55-14วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ขอเชิญชวนเยี่ยมชม  "งานเปิดโลกอาชีพ 2019" ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒...
Written on 25/01/2562, 03:44 by e23km
2562  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา...
Written on 23/01/2562, 07:56 by littlewut
v-net-2กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ ...
Written on 21/01/2562, 02:43 by dee
v-cop ขั้นตอน และวิธีการกรอกข้อมูล v-cop  1.สาธิตการเข้าใช้งาน >>> คลิก 2.ขั้นตอน และวิธีการ >>> คลิก 3.กรอกข้อมูล v-cop >>>...
Written on 25/12/2561, 13:45 by dee
2018-12-25-13-45-12  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสตรประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ทวิภาคี สมทบ     รายละเอียดเพิ่มเติม >>>...
Written on 21/12/2561, 08:56 by dee
2018-12-21-08-58-20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ประปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์
Written on 21/12/2561, 08:39 by dee
v-netประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ประปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์
Written on 07/03/2562, 04:13 by dee
2019-03-07-04-13-21  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม ...
Written on 15/02/2562, 01:38 by dee
2019-02-15-01-38-29 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)  1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒   >>>>>...

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074