ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สมาชิก อศจ สงขลา

Written on 08/03/2564, 02:57 by dee
2564-3-17     วันที่ (17 ก.พ.64) ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา...
Written on 17/02/2564, 09:20 by dee
2563-2-17     วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพพันธ์ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2...
Written on 11/02/2564, 04:14 by dee
2021-02-11-04-14-33      วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สำนักสงฆ์หาดทรายแก้ว...
Written on 11/02/2564, 02:54 by dee
2021-02-11-02-54-40         วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 29/01/2564, 02:00 by dee
2021-01-29-02-00-38     วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า จัดกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์...
Written on 18/01/2564, 07:57 by dee
2021-01-18-07-57-31 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มอบหมายให้นายสัญญา ขยายวงศ์...
Written on 29/12/2563, 03:35 by dee
fix-itวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ดำเนินโครงการFix It จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้...
Written on 23/12/2563, 08:24 by dee
2020-12-23-08-24-21วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำครูและตัวแทนนักเรียน...
Written on 21/12/2563, 09:28 by dee
2020-12-21-09-28-21นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รองผู้อำนวยการ ครูสาขาวิชาช่างยนต์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
Written on 17/12/2563, 08:48 by dee
2020-12-17-08-48-43วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำผู้กำกับและลูกเสือวิสามัญ...
Written on 17/12/2563, 08:36 by dee
2020-12-17-08-36-22วันพุธ ที่25 พฤศจิกายน 2563 นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำผู้กำกับและลูกเสือวิสามัญ...
Written on 16/12/2563, 07:13 by dee
2020-12-16-07-13-45วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 15/12/2563, 07:14 by dee
2020-12-15-07-14-15วัน จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจัดโครงการ การประกวดผลงานจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาโครงการ...
Written on 22/09/2563, 02:49 by dee
2020-09-22-02-49-24         วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์...
Written on 24/01/2563, 09:14 by dee
2020-2562วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดงาน "เปิดโลกอาชีพ 2020"...
Written on 21/01/2563, 09:10 by dee
62วันนี้ 17 มกราคม 2563 คณะครู และนักเรียน ปวช.2 นักศึกษา ปวส.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าศึกษาดูงาน...
Written on 13/01/2563, 07:10 by dee
2562-31วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าร่วมงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่...
Written on 03/01/2563, 05:05 by dee
2020-01-03-05-05-04วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดโครงการนันทนาการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสองทะเล...
Written on 02/01/2563, 08:28 by dee
2563นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูที่มีส่วนรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา...
Written on 25/12/2562, 02:22 by dee
2019-12-25-02-22-36โครงการ กต.ตร.สภ.เมืองสงขลา พบเด็ก เยาวชน และประชาชน พื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา...
Written on 20/12/2562, 09:44 by dee
2019-12-20-09-44-50วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ...
Written on 20/12/2562, 08:26 by dee
2019-12-20-08-26-32นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา...
Written on 20/12/2562, 07:53 by dee
2019-12-20-07-53-27นักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดชข่างสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ...
Written on 20/12/2562, 07:33 by dee
2019-12-20-07-33-07วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น กลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา สถานศึกษาขนาดเล็ก...
Written on 11/12/2562, 01:40 by dee
2-rวง S.P.C. Band นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R...
Written on 29/11/2562, 03:02 by dee
workshopนายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมรับฟังการบรรยาย พร้อม...
Written on 26/11/2562, 02:39 by dee
2-25621งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต...
Written on 25/11/2562, 08:04 by dee
2019-11-25-08-04-51การประกวดร้องเพลงและการประกวดวงดนตรี งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา...
Written on 25/11/2562, 07:46 by dee
2019-11-25-07-46-50งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562...
Written on 25/11/2562, 07:11 by dee
stem-educationการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563...
Written on 21/12/2563, 08:55 by dee
mouวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา และนายธีระ โพธิ์ทอง...
Written on 17/12/2563, 08:24 by dee
2020-12-17-08-24-04วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามอบหมายให้นายธีระ​ โพธิ์ทอง​ รองผู้อำนวยการ...
Written on 15/12/2563, 07:42 by dee
2020-12-15-07-42-07วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าศึกษาดูงาน...
Written on 05/11/2563, 03:17 by dee
2020-11-05-03-17-51วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 02/01/2563, 08:48 by dee
2020-01-02-08-48-50นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...
Written on 25/12/2562, 02:28 by dee
2563วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยโรงพยาบาลสงขลา...
Written on 26/11/2562, 02:12 by dee
edc-education-data-centerงานบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยนางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ นำตัวแทนคณะครูและบุคลากร...
Written on 26/11/2562, 01:36 by dee
2019-11-26-01-36-12            นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มอบหมายให้ นายวิเชฐ ส่องแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ...
Written on 06/11/2562, 12:08 by dee
stem-education-for-spc-2019นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา...
Written on 06/11/2562, 11:42 by dee
2562นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562...
Written on 06/11/2562, 11:10 by dee
id-planนางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ หัวหน้างานบุคลากร เป็นวิทยากร ให้ความรู้และชี้แจงขั้นตอนการจัดทำ ID-PLAN ประจำปีการศึกษา 2562...
Written on 05/11/2562, 13:51 by dee
2019-11-05-13-51-37วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อวางแผนในการเตรียมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
Written on 05/11/2562, 13:39 by dee
5ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก...
Written on 16/10/2562, 01:58 by dee
9  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
Written on 16/10/2562, 01:34 by dee
2-2562  วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 25/09/2562, 05:57 by dee
cในวันที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยและพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 คือ...
Written on 25/09/2562, 05:11 by dee
2019-09-25-05-11-50ในวันที่ 18 กันยายน 2562 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา และนายณกร แซ่หลี ครูสาขางานช่างยนต์...
Written on 23/09/2562, 04:12 by dee
2019-09-23-04-12-23วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชาญชัย ประทีปเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร...
Written on 05/09/2562, 03:26 by dee
100นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางปัทมา มรรคโช หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนที่ได้รับทุน...
Written on 28/08/2562, 04:53 by dee2
2019-08-28-04-53-24นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 28/08/2562, 03:27 by dee2
2019-08-28-03-27-06นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ และนายธีระ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ...
Written on 27/08/2562, 02:08 by dee2
02คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา...
Written on 19/08/2562, 08:47 by dee2
2019-08-19-08-47-40วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ...
Written on 23/09/2564, 07:48 by dee
2-2564 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถอนรายวิชา รัษาสภาพ คืนสภาพ...
Written on 25/05/2564, 08:32 by dee
1-2564-2 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง  การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่...
Written on 07/05/2564, 05:15 by dee
1-25653 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง  การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่...
Written on 06/05/2564, 06:56 by dee
2019-2564 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID19)...
Written on 05/05/2564, 05:28 by dee
2021-05-05-05-28-49 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง...
Written on 29/04/2564, 04:28 by dee
1-2564 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถอนรายวิชา รัษาสภาพ คืนสภาพ...
Written on 30/03/2564, 06:41 by dee
2021-03-30-06-41-53 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ศูนย์ 0 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระบบปกติ ทวิภาคี...
Written on 25/03/2564, 09:18 by dee
2563-2-17 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)...
Written on 25/03/2564, 07:26 by dee
2021-03-25-07-26-34 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม    ...
Written on 17/03/2564, 09:02 by dee
2021-03-17-09-02-10 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
Written on 19/02/2564, 07:11 by dee
2564-2-19 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก...
Written on 11/01/2564, 02:42 by dee
2564 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ...
Written on 11/01/2564, 01:46 by dee
2021-01-11-01-46-00 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาของนกเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบปกติ ทวิภาคี...
Written on 06/01/2564, 02:22 by dee
2021-01-06-02-22-28 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง...
Written on 05/01/2564, 02:34 by dee
2021-01-05-02-34-45 คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการและความรับผิดชอบ...
Written on 28/12/2563, 04:49 by dee
2020-12-28-04-49-35 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและแนวทางเฝ้าระวัง...
Written on 01/12/2563, 02:28 by dee
2020-12-01-02-28-03 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ...
Written on 24/11/2563, 02:40 by dee
2-2563 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถอนรายวิชา รักษาสภาพ คืนสภาพ...
Written on 21/06/2563, 05:00 by dee
2020-06-21-05-00-42 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการพิมแบบฟอร์มบัตรลงทะเบียน/ใบแจ้งหนี้ระบบปกติ  ทวิภาคี  สมทบ ตามที่...
Written on 21/06/2563, 04:43 by dee
2020-06-21-04-43-56 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถอนรายวิชา รักษาสภาพ คืนสภาพ...
Written on 29/05/2563, 03:04 by dee
2-63 ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ปวส.2/63 และนักเรียนที่สนใจ ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล...
Written on 19/05/2563, 06:54 by dee
2563 ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ...
Written on 19/03/2563, 08:44 by dee
2020-03-19-08-44-02 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
Written on 18/03/2563, 02:02 by dee
2020-03-18-02-02-57 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง การงดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา...
Written on 17/02/2563, 01:49 by dee
2020-02-17-01-49-56 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน...
Written on 11/10/2562, 08:20 by dee
2019-10-11-08-20-27ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2ระบบปกติ ทวิภาคี สมทบ...
Written on 10/10/2562, 09:02 by dee
2019-10-10-09-02-55ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง...
Written on 25/09/2562, 03:03 by dee
2-2562ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเรื่อง กำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่...
Written on 30/04/2564, 03:49 by dee
127-1 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 127/1 ประจำปีการศึกษา...
Written on 16/11/2563, 03:44 by dee
126-1 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 126/1 ประจำปีการศึกษา...
Written on 23/08/2563, 01:13 by dee
125-2 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 125/2 ประจำปีการศึกษา...
Written on 22/01/2563, 09:16 by dee
2563 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา...
Written on 22/01/2563, 04:40 by dee
125-1 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 125/1 ประจำปีการศึกษา...
Written on 04/11/2562, 02:25 by dee
124-2 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา...
Written on 26/08/2562, 02:07 by dee2
124-1วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2562...
Written on 20/01/2564, 09:43 by dee
2563 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ขายซากพัสดุชำรุด ประจำปี 2563 ด้วยบวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 08/12/2563, 02:16 by dee
2020-12-08-02-16-41 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น...
Written on 30/11/2563, 07:14 by dee
2020-11-30-07-14-33 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท พร้อมอุปกรณ์...
Written on 10/11/2563, 08:12 by dee
2020-11-10-08-12-02 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ยืนยันการใช้ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท...
Written on 28/10/2563, 02:09 by dee
2020-10-28-02-09-29 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประชาพิจาร (ร่าง) เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2...
Written on 17/02/2563, 08:38 by dee
123 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง ประกวดราคาซื้อ...
Written on 29/07/2564, 05:17 by dee
2021-07-29-05-17-02 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ***********************************************        ...
Written on 20/07/2564, 12:56 by dee
2021-07-20-12-56-02 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะ (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ (ครู) ***********************************************        ...
Written on 11/05/2564, 09:30 by dee
2021-05-11-09-30-06 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหารบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลืกบรรจุเป็นลกจ้างชั่วคราว    ...
Written on 07/04/2564, 01:30 by dee
2021-04-07-01-30-24 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหารบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลืกบรรจุเป็นลกจ้างชั่วคราว      ตำแหน่ง เจัาหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ          ...
Written on 25/03/2564, 02:31 by dee
2021-03-25-02-31-30 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหารบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลืกบรรจุเป็นลกจ้างชั่วคราว      ตำแหน่ง เจัาหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ          ...
Written on 13/11/2563, 09:28 by dee
2020-11-13-09-28-49 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา      1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง          -...
Written on 06/11/2563, 04:38 by dee
2020-11-06-04-38-06 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา      1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น          -...
Written on 22/10/2563, 10:26 by dee
2020-10-22-10-26-52 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา      1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ          -...
Written on 22/05/2563, 09:33 by dee
2020-05-22-09-33-25 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
Written on 14/01/2563, 02:12 by dee
2020-01-14-02-12-31 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>  1....
Written on 08/01/2563, 04:03 by dee
2020-01-08-04-03-14 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์) ...

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ
จำนวนผู้เข้าชม

443457
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
474
2349
438126
10969
13956
443457

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-24 00:03

Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074