ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

สมาชิก อศจ สงขลา

Written on 08/03/2564, 02:57 by dee
2564-3-17     วันที่ (17 ก.พ.64) ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา...
Written on 17/02/2564, 09:20 by dee
2563-2-17     วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพพันธ์ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2...
Written on 11/02/2564, 04:14 by dee
2021-02-11-04-14-33      วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สำนักสงฆ์หาดทรายแก้ว...
Written on 11/02/2564, 02:54 by dee
2021-02-11-02-54-40         วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 29/01/2564, 02:00 by dee
2021-01-29-02-00-38     วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า จัดกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์...
Written on 18/01/2564, 07:57 by dee
2021-01-18-07-57-31 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มอบหมายให้นายสัญญา ขยายวงศ์...
Written on 29/12/2563, 03:35 by dee
fix-itวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ดำเนินโครงการFix It จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้...
Written on 23/12/2563, 08:24 by dee
2020-12-23-08-24-21วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำครูและตัวแทนนักเรียน...
Written on 21/12/2563, 09:28 by dee
2020-12-21-09-28-21นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รองผู้อำนวยการ ครูสาขาวิชาช่างยนต์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
Written on 17/12/2563, 08:48 by dee
2020-12-17-08-48-43วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำผู้กำกับและลูกเสือวิสามัญ...
Written on 17/12/2563, 08:36 by dee
2020-12-17-08-36-22วันพุธ ที่25 พฤศจิกายน 2563 นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำผู้กำกับและลูกเสือวิสามัญ...
Written on 16/12/2563, 07:13 by dee
2020-12-16-07-13-45วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 15/12/2563, 07:14 by dee
2020-12-15-07-14-15วัน จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจัดโครงการ การประกวดผลงานจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาโครงการ...
Written on 22/09/2563, 02:49 by dee
2020-09-22-02-49-24         วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์...
Written on 24/01/2563, 09:14 by dee
2020-2562วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดงาน "เปิดโลกอาชีพ 2020"...
Written on 21/01/2563, 09:10 by dee
62วันนี้ 17 มกราคม 2563 คณะครู และนักเรียน ปวช.2 นักศึกษา ปวส.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าศึกษาดูงาน...
Written on 13/01/2563, 07:10 by dee
2562-31วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าร่วมงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่...
Written on 03/01/2563, 05:05 by dee
2020-01-03-05-05-04วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดโครงการนันทนาการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสองทะเล...
Written on 02/01/2563, 08:28 by dee
2563นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูที่มีส่วนรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา...
Written on 25/12/2562, 02:22 by dee
2019-12-25-02-22-36โครงการ กต.ตร.สภ.เมืองสงขลา พบเด็ก เยาวชน และประชาชน พื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา...
Written on 20/12/2562, 09:44 by dee
2019-12-20-09-44-50วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ...
Written on 20/12/2562, 08:26 by dee
2019-12-20-08-26-32นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา...
Written on 20/12/2562, 07:53 by dee
2019-12-20-07-53-27นักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดชข่างสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ...
Written on 20/12/2562, 07:33 by dee
2019-12-20-07-33-07วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น กลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา สถานศึกษาขนาดเล็ก...
Written on 11/12/2562, 01:40 by dee
2-rวง S.P.C. Band นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R...
Written on 29/11/2562, 03:02 by dee
workshopนายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมรับฟังการบรรยาย พร้อม...
Written on 26/11/2562, 02:39 by dee
2-25621งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต...
Written on 25/11/2562, 08:04 by dee
2019-11-25-08-04-51การประกวดร้องเพลงและการประกวดวงดนตรี งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา...
Written on 25/11/2562, 07:46 by dee
2019-11-25-07-46-50งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562...
Written on 25/11/2562, 07:11 by dee
stem-educationการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563...
Written on 21/12/2563, 08:55 by dee
mouวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา และนายธีระ โพธิ์ทอง...
Written on 17/12/2563, 08:24 by dee
2020-12-17-08-24-04วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามอบหมายให้นายธีระ​ โพธิ์ทอง​ รองผู้อำนวยการ...
Written on 15/12/2563, 07:42 by dee
2020-12-15-07-42-07วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าศึกษาดูงาน...
Written on 05/11/2563, 03:17 by dee
2020-11-05-03-17-51วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 02/01/2563, 08:48 by dee
2020-01-02-08-48-50นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...
Written on 25/12/2562, 02:28 by dee
2563วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยโรงพยาบาลสงขลา...
Written on 26/11/2562, 02:12 by dee
edc-education-data-centerงานบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยนางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ นำตัวแทนคณะครูและบุคลากร...
Written on 26/11/2562, 01:36 by dee
2019-11-26-01-36-12            นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มอบหมายให้ นายวิเชฐ ส่องแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ...
Written on 06/11/2562, 12:08 by dee
stem-education-for-spc-2019นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา...
Written on 06/11/2562, 11:42 by dee
2562นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562...
Written on 06/11/2562, 11:10 by dee
id-planนางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ หัวหน้างานบุคลากร เป็นวิทยากร ให้ความรู้และชี้แจงขั้นตอนการจัดทำ ID-PLAN ประจำปีการศึกษา 2562...
Written on 05/11/2562, 13:51 by dee
2019-11-05-13-51-37วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อวางแผนในการเตรียมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
Written on 05/11/2562, 13:39 by dee
5ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก...
Written on 16/10/2562, 01:58 by dee
9  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
Written on 16/10/2562, 01:34 by dee
2-2562  วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 25/09/2562, 05:57 by dee
cในวันที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยและพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 คือ...
Written on 25/09/2562, 05:11 by dee
2019-09-25-05-11-50ในวันที่ 18 กันยายน 2562 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา และนายณกร แซ่หลี ครูสาขางานช่างยนต์...
Written on 23/09/2562, 04:12 by dee
2019-09-23-04-12-23วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชาญชัย ประทีปเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร...
Written on 05/09/2562, 03:26 by dee
100นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางปัทมา มรรคโช หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนที่ได้รับทุน...
Written on 28/08/2562, 04:53 by dee2
2019-08-28-04-53-24นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 28/08/2562, 03:27 by dee2
2019-08-28-03-27-06นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ และนายธีระ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ...
Written on 27/08/2562, 02:08 by dee2
02คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา...
Written on 28/12/2564, 08:42 by dee
15 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน...
Written on 16/12/2564, 08:58 by dee
2021-12-16-08-58-55 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ...
Written on 09/12/2564, 02:36 by dee
2019 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง  แผนมาตรการรองรับ สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
Written on 07/12/2564, 08:59 by dee
2021-12-07-08-59-48 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง  แผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากร...
Written on 07/12/2564, 08:29 by dee
2021-12-07-08-29-27 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปกิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักเรียนนัศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2ระบบปกติ ทวิภาคี...
Written on 18/11/2564, 06:13 by dee
2021-11-18-06-13-54 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการซ่อมสีรถยนต์ จำนวน 1 ชุด...
Written on 05/11/2564, 08:21 by dee
2021-11-05-08-21-02 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 20/10/2564, 07:01 by dee
1-2564444 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรม...
Written on 23/09/2564, 07:48 by dee
2-2564 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถอนรายวิชา รัษาสภาพ คืนสภาพ...
Written on 25/05/2564, 08:32 by dee
1-2564-2 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง  การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่...
Written on 07/05/2564, 05:15 by dee
1-25653 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง  การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่...
Written on 06/05/2564, 06:56 by dee
2019-2564 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID19)...
Written on 05/05/2564, 05:28 by dee
2021-05-05-05-28-49 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง...
Written on 29/04/2564, 04:28 by dee
1-2564 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถอนรายวิชา รัษาสภาพ คืนสภาพ...
Written on 07/04/2564, 01:30 by dee
2021-04-07-01-30-24  ชื่องานวิจัย : การศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน...
Written on 30/03/2564, 06:41 by dee
2021-03-30-06-41-53 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ศูนย์ 0 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระบบปกติ ทวิภาคี...
Written on 25/03/2564, 09:18 by dee
2563-2-17 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)...
Written on 25/03/2564, 07:26 by dee
2021-03-25-07-26-34 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม    ...
Written on 17/03/2564, 09:02 by dee
2021-03-17-09-02-10 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
Written on 19/02/2564, 07:11 by dee
2564-2-19 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก...
Written on 11/01/2564, 02:42 by dee
2564 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ...
Written on 11/01/2564, 01:46 by dee
2021-01-11-01-46-00 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาของนกเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบปกติ ทวิภาคี...
Written on 06/01/2564, 02:22 by dee
2021-01-06-02-22-28 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง...
Written on 05/01/2564, 02:34 by dee
2021-01-05-02-34-45 คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการและความรับผิดชอบ...
Written on 28/12/2563, 04:49 by dee
2020-12-28-04-49-35 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและแนวทางเฝ้าระวัง...
Written on 01/12/2563, 02:28 by dee
2020-12-01-02-28-03 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ...
Written on 24/11/2563, 02:40 by dee
2-2563 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถอนรายวิชา รักษาสภาพ คืนสภาพ...
Written on 21/06/2563, 05:00 by dee
2020-06-21-05-00-42 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการพิมแบบฟอร์มบัตรลงทะเบียน/ใบแจ้งหนี้ระบบปกติ  ทวิภาคี  สมทบ ตามที่...
Written on 30/04/2564, 03:49 by dee
127-1 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 127/1 ประจำปีการศึกษา...
Written on 16/11/2563, 03:44 by dee
126-1 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 126/1 ประจำปีการศึกษา...
Written on 23/08/2563, 01:13 by dee
125-2 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 125/2 ประจำปีการศึกษา...
Written on 22/01/2563, 09:16 by dee
2563 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา...
Written on 22/01/2563, 04:40 by dee
125-1 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 125/1 ประจำปีการศึกษา...
Written on 04/11/2562, 02:25 by dee
124-2 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา...
Written on 20/01/2564, 09:43 by dee
2563 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ขายซากพัสดุชำรุด ประจำปี 2563 ด้วยบวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 08/12/2563, 02:16 by dee
2020-12-08-02-16-41 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น...
Written on 30/11/2563, 07:14 by dee
2020-11-30-07-14-33 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท พร้อมอุปกรณ์...
Written on 10/11/2563, 08:12 by dee
2020-11-10-08-12-02 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ยืนยันการใช้ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท...
Written on 28/10/2563, 02:09 by dee
2020-10-28-02-09-29 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ประชาพิจาร (ร่าง) เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2...
Written on 17/02/2563, 08:38 by dee
123 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเรื่อง ประกวดราคาซื้อ...
Written on 10/10/2564, 15:13 by dee
2021-10-10-15-13-09 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหารบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด) ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา...
Written on 10/10/2564, 01:30 by dee
2021-10-10-01-30-29 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหารบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลืกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีความประสงค์จะสรรหาบุคลทั่วไป...
Written on 29/07/2564, 05:17 by dee
2021-07-29-05-17-02 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ***********************************************        ...
Written on 20/07/2564, 12:56 by dee
2021-07-20-12-56-02 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะ (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ (ครู) ***********************************************        ...
Written on 11/05/2564, 09:30 by dee
2021-05-11-09-30-06 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหารบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลืกบรรจุเป็นลกจ้างชั่วคราว    ...
Written on 25/03/2564, 02:31 by dee
2021-03-25-02-31-30 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหารบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลืกบรรจุเป็นลกจ้างชั่วคราว      ตำแหน่ง เจัาหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ          ...
Written on 13/11/2563, 09:28 by dee
2020-11-13-09-28-49 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา      1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง          -...
Written on 06/11/2563, 04:38 by dee
2020-11-06-04-38-06 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา      1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น          -...
Written on 22/10/2563, 10:26 by dee
2020-10-22-10-26-52 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา      1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ          -...
Written on 22/05/2563, 09:33 by dee
2020-05-22-09-33-25 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
Written on 14/01/2563, 02:12 by dee
2020-01-14-02-12-31 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>  1....
Written on 08/01/2563, 04:03 by dee
2020-01-08-04-03-14 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์) ...

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        วัตถุประสงค์

          วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ดังนี้

  1. เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้  และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
  2. เพื่อเป็นแหล่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น   โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สาขาต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง
  4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์  และทักษะด้านวิชาชีพตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพชีพของผู้เรียน
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป  ทุกเพศ  ทุกวัย  ต่างระดับการศึกษาต่างระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในการศึกษาได้เข้าเรียนวิชาชีพในวิทยาลัยร่วมกัน และเสมอภาคกัน  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อกัน

        วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

        “มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศด้านการัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน”

         พันธกิจของสถานศึกษา

  1. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
  2. พัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายด้านวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล

        ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้กำหนดปรัชญาในการจัดการศึกษาไว้คือ

          “ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม”

           ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

          เป็นประทีปส่องทาง เป็นการนำความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ

          สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

        อัตลักษณ์

        “เป็นคนดี  มีฝีมือ พอเพียง เลี้ยงชีพได้”

          เป็นคนดี  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีจิตอาสาให้บริการสังคม  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

          มีฝีมือ หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน  หรือองค์กรภายนอก

          พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

          เลี้ยงชีพได้ หมายถึง  ประคับประคองให้ทรงตัวอยู่ได้

        เอกลักษณ์

        “บริการวิชาชีพ  สู่ชุมชน”

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ
Facebook Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม

505442
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
936
652
2808
498015
14273
14805
505442

Your IP: 54.173.214.227
2022-01-26 15:04

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074