ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
สมาชิก อศจ สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม

850005
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
153
4134
843351
6272
15174
850005

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-14 03:32

หลักสูตรที่เปิดสอน

     วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

        1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี  6 สาขางาน คือ 

          1.1 สาขางานยานยนต์

          1.2 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

          1.3 สาขางานโครงสร้าง

          1.4 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          1.5 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

          1.6 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

        2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยมี  6 สาขางาน  คือ

          1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์

          1.2 สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

          1.3 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

          1.4 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          1.5 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

          1.6 สาขางานการบัญชี

        3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาใน 4 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยมี 8 สาขาวิชา คือ

          1.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

          1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

          1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ทั่วไป

          1.4 สาขาวิชาดนตรี

          1.5 สาขาวิชาเลขานุการ

          1.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

          1.7 สาขาวิชาช่างยนต์

          1.8 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

 

 

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074