ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สมาชิก อศจ สงขลา

ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เรื่อง การงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดต่อ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2558 ข้อ 8 (4) ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการและการจัดกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงเห็นสมควรประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 โดยมีแนวปฏิบัติราชการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ
จำนวนผู้เข้าชม

443398
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
419
481
2290
438126
10910
13956
443398

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-23 23:09

Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074