ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สมาชิก อศจ สงขลา

ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เรื่อง การงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดต่อ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2558 ข้อ 8 (4) ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการและการจัดกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงเห็นสมควรประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 โดยมีแนวปฏิบัติราชการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

308977
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
285
974
6067
296018
18936
20075
308977

Your IP: 3.232.133.141
2021-01-23 16:21

Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074