ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สมาชิก อศจ สงขลา

ประกาศอัตตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ระบบทวิภาคี)

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ระบบสมทบ)

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ
จำนวนผู้เข้าชม

443420
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
441
481
2312
438126
10932
13956
443420

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-23 23:30

Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074