ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯสมาชิก อศจ สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม

629519
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1450
918
2585
622377
11858
20239
629519

Your IP: 3.229.117.123
2022-08-16 18:40

ประกาศอัตตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ระบบทวิภาคี)

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ระบบสมทบ)

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074