ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

สมาชิก อศจ สงขลา

ประกาศอัตตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ระบบทวิภาคี)

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ระบบสมทบ)

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ
Facebook Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม

505360
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
854
652
2726
498015
14191
14805
505360

Your IP: 54.173.214.227
2022-01-26 13:47

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074