ข้อมูลสถานศึกษา

เอกสารเผยแพร่

>  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของนักเรียน

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

001933
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
230
621
0
1933
0
1933

Your IP: 54.163.42.154
2018-12-12 16:55

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ขอเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การแข่งขันเพื่อเป็นอันดับหนึ่งวัยรุ่น dancercise ชิงแชมป์ประเทศไทย 2019 (สนใจติดต่องานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาฯ)
Written on 23/11/2561, 08:33 by dee
2018-11-23-08-33-01 
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ”   พันธกิจ...
Written on 20/11/2561, 03:24 by dee
2018-11-20-03-24-21เอกลักษณ์
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-58ปรัชญาวิทยาลัย
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-21ประวัติความเป็นมา                 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  เดิมชื่อ  หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2511  ณ  จังหวัดสตูล ...
Written on 20/11/2561, 03:21 by dee
2018-11-20-03-21-45 ผู้อำนวยการ *********** กำลังปรับปรุง *************          
Written on 23/11/2561, 08:33 by dee
2018-11-23-08-33-01 
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ”   พันธกิจ...
Written on 20/11/2561, 03:24 by dee
2018-11-20-03-24-21เอกลักษณ์
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-58ปรัชญาวิทยาลัย
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-21ประวัติความเป็นมา                 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  เดิมชื่อ  หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2511  ณ  จังหวัดสตูล ...
Written on 20/11/2561, 03:21 by dee
2018-11-20-03-21-45 ผู้อำนวยการ *********** กำลังปรับปรุง *************          
Written on 23/11/2561, 08:33 by dee
2018-11-23-08-33-01 
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ”   พันธกิจ...
Written on 20/11/2561, 03:24 by dee
2018-11-20-03-24-21เอกลักษณ์
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-58ปรัชญาวิทยาลัย
Written on 23/11/2561, 08:33 by dee
2018-11-23-08-33-01 
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ”   พันธกิจ...
Written on 20/11/2561, 03:24 by dee
2018-11-20-03-24-21เอกลักษณ์
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-58ปรัชญาวิทยาลัย

ข้อมูลบุคลากร

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074